veri madenciliği

a data mining course that I taught in fall 2019, 2021 and 2022

ders notları

• Veri Madenciliğine Giriş ve Motivasyon (Introduction and Motivation): pdf
• Veri Ön işleme (Data Preprocessing): pdf
• Sınıflandırmaya Giriş - KNN - Perseptron (Introduction to Classification- KNN- Perceptron): pdf
• Naive Bayes - Lojistik Regresyon (Naive Bayes and Logistic Regression): pdf
• Karar Ağaçları (Decision Trees): pdf
• Regresyon ve Gradient Descent (Regression and Gradient Descent): pdf
• Kümeleme - Gruplama - 1 (Clustering -1): pdf
• Kümeleme - Gruplama - 2 (Clustering -2): pdf
• Birliktelik Kuralları (Association Rule Mining): pdf

python notları ve örnek kodlar

• Python Notları : pdf
• Pandas Notları : pdf
• Numpy Notları : pdf
• Veri Temizleme : py
• K- en yakın komşu : py
• Naive Bayes : py
• Lineer Regresyon ve Gradient Descent : py
• Ham Kaggle Titanik Veriseti : xlsx

örnek sınav soruları

• Vize Soruları: pdf
• Final Soruları-1 : pdf
• Final Soruları-2 : pdf