mühendislik ekonomisi

an engineering economics course that I taught in spring 2021, 2022 and 2023

ders notları

•Temel Ekonomi Kavramları (Basic Concepts of Economics) pdf
•Üretim Teoresi ve Maliyetler (Manufacturing Economy and Costs)pdf
•Fiyat Teorisi - Arz ve Talep (Theory of Price - Supply and Demand) pdf
•Fayda ve Gelir (Benefir and Income) pdf
•Paranın Zaman Değeri - Basit ve Bileşik Faiz (Time Value of Money-Simple and Compound Interest) pdf
•Paranın Zaman Değeri -Dönem İçi Faiz (Time Value of Money - Periodic Interest Rate) pdf
•Şimdiki Değer Analizi (Present Value Analysis) pdf
• Geri Ödeme Süresi - İç Karlılık Oranı (Payback Period - Internal Rate of Return) pdf
• Başabaş Analizi (Break-Even Analysis) pdf
•Yıllık Eşdeğer Hasıla (Annual Equivalent Cost) pdf

örnek sınav soruları

• Vize Soruları: pdf
• Final Soruları : pdf