bilgisayar destekli lineer cebir

a computer aided linear algebra course that I taught in spring 2021, 2022 and 2023

ders notları

• Vektörler-1 (Vektör Operasyonları/Lineer Bağımlılık) (Vector Operations/Linerar Dependence) pdf
• Vektörler-2 (Vektör Uzayları/Germe-Baz) (Vector Spaces/Spaning-Basis) pdf
• Vektörler-3 (İç Çarpım/Lineer Transformasyon) (Inner Product/Linear Transformation) pdf
• Vektörler-4 (Ortogonal Vektörler/Cauchy – Schwarz Eşitsizliği) (Orthogonal Vectors/ Cauchy – Schwarz Inequality) pdf
• Matrisler- 1 (Özel Matrisler/Matris-Vektör Çarpımı) (Special Matrices/Matrix-Vector Product) pdf
• Matrisler- 2 (Matris-Matris Çarpımı) (Matrix-Matrix Product) pdf
• Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümleri (Solving Systems of Linear Equations ) pdf
• Matris Determinantı (Matrix Determinant) pdf
• Matris Tersi (Inverse of a Matrix) pdf
• Özdeğer - Özvektörler (Eigenvalues- Eigenvectors) pdf

matlab notları ve çalışma soruları

• Temel Matlab Komutları pdf
• Matlab Çalışma Soruları-1pdf
• Matlab Çalışma Soruları-1 Çözümlerpdf
• Matlab Çalışma Soruları-2pdf
• Matlab Çalışma Soruları-3pdf

örnek sınav soruları

• Vize Soruları-1: pdf
• Vize Soruları-2 : pdf
• Final Soruları (Klasik): pdf
• Final Soruları (Test): pdf
• Bütünleme Soruları: pdf